شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هرکاربري هرمطلبي رو که ب علم و فهم ديگران اضافه ميشه به اشتراک بزاره لازم ب ذکر است در چارچوب نهايت احترام ب همديگر فعاليت ميکنيم

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ آيا ميدانستيد که پيشاني انسان مرکز دماي انسان است ؟ يعني اگر شما دماي پيشانيتان را تغيير دهيد دماي بدنتان هم به همان انداره تغيير ميکند اين يکي از دلايلي است که وقتي ما مي خواهيم ببينيم که آيا تب داريم يا نه دستمان را روي آن ميگذاريم ! آيا ميدانستيد که اگر روند شيوع سرطان درهمين حد بماند حدود سي و پنج درصد احتمال دارد كه شمادر طول زندگي تان به يكي از انواع سرطان مبتلا شويد ؟
+ آيا ميدانستيد که ما حتي در روزهاي ابري هم در معرض اشعه بنفش خورشيد مي باشيم ؟ بين هفتاد تا هشتاد درصد از اين نور ميتواند به راحتي از ابرها ردّ شوند ! آيا ميدانستيد که بي رحم ترين حشره دنيــا حشره دعا خوان ماده است ؟ هنگامي که حشـــره ماده از همسرش باردار مي شود، به آن نيش مي زند و همسر نيمه جان پس از جفتگيري غذاي لذيـذي براي حشـره ماده ميشود !
+ آيا ميدانستيد كه گوش و بيني در تمام طول عمر انسان در حال رشد ميباشد و بزرگتر ميشود ؟ آيا ميدانستيد كه نام پايتخت قرقيزستان بيشکک است و مساحت آن از استان کرمان کمتر است ؟ آيا ميدانستيد كه بيش از صد ميليــــــــارد کهکشان تا به اکنون در جهان شناسايي شده اند ؟
+ آيا ميدانستيد که پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد ؟ آيا ميدانستيد که يک نوع پشه وجود دارد که در ثاتيه هزار بار بال ميزند ؟ آيا ميدانستيد که نمک از پنج هزار سال پيش در سفره ما انسانها بوده است ؟ آيا ميدانستيد که ستارگان آبي داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر از آن هستند ؟ آيا ميدانستيد که استرس تا 5 برابر سيستم ايمني بدن را پايين مي آورد ؟
+ آيا ميدانستيد که بيشتر سردردهاي معمولي از کم نوشيدن آب ميباشد ؟ آيا ميدانستيد كه کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است ؟ آيا ميدانستيد كه اندونزي چهارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از چين و هند و آمريکا مي باشد ؟ آيا ميدانستيد که ايراني ها روزانه بطور متوسط حتي نصف استکان هم شير نــــــميخورند ؟ آيا ميدانستيد که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال پيش لباس بر تن
+ آيا ميدانستيد که زرافه ايستاده وضع حمل مي‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتي متري به زمين ميافتد ؟ آيا ميدانستيد که تعداد 1300 كره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد ؟ آيا ميدانستيد كه رود دجله به خليج فارس ميريزد ؟ آيا ميدانستيد که 85% گياهان در اقيانوسها رشد ميكنند ؟ آيا ميدانستيد که اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسيد ؟
چراغ جادو
گروه اطلاعات عمومي
vertical_align_top